TIDSKRIFTEN FÖR KULTUR OCH INFORMATION
KWARTALNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY
 
 
  ARKIV | ARCHIWUM
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 4 / 2009
Innehåll | Spis treści

En unik polsk julsång från Skoklosters slott | Unikalna polska koleda z zamku Skokloster | Ewa Teodorowicz-Hellman

Utlandspolackerna - möjligheter och tillkortakommanden Ett samtal med Maciej Plazynski, ordförande i samfundet Polsk Gemenskap | Polonia – szanse i zaniechania Rozmowa z Maciejem Plazynskim, Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska

Armbandsurens karriär i strid | Bojowa kariera zegarków | Wlodzimierz Pazniewski

Vinbärstället | Tam, gdzie rosna porzeczki | Zbigniew Bidakowski

En kantat för fotografier och sprucken violin | Kantata na fotografie i skrzypce pekniete | Harry Duda

Mannen som lurade ödet | Czlowiek, który oszukal los | Jozef Baran

Kamp genom utbildning | Walka przez edukacje | Pawel M. Nawrocki

Vardag & kulturevenemang bl a om Gombrowiczs Trans-Atlantic, Johnssons Polen i historien | Zycie codzienne i artystyczne m. in o Trans-Atlantyku Gombrowicza, Johnssona Polska w historii

Nanas krönika | Nanafelieton | Nana Håkansson

 

Här kan du läsa|
Tu przeczytasz:
     
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 3 / 2009
Innehåll | Spis treści

Metallflickan gör intåg i Sverige | Metalowa Dziewczynka wkracza do Szwecji | Alex Näslund **

Nihilism gör sig bra på teater | Nihilizm dobrze wychodzi w teatrze | Zbigniew Bidakowski **

Mellan oss är det bara bra (utdrag) | Miedzy nami dobrze jest (fragmenty) | Dorota Maslowska övers. J Bielawski **

Maslowska finns inte - notis om Dorota Maslowska
Maslowska nie istnieje - nota o Dorocie Maslowskiej

Underjordiska polska staten - inledning
Polskie Panstwo Podziemne - wstep

Medborgare i den underjordiska rörelsen | Obywatele w konspiracji | Anna Machcewicz

Vardag & kulturevenemang | Zycie codzienne i artystyczne

Nanas krönika | Nanafelieton | Nana Håkansson


** i samarbete med Polska Institutet | we wspólpracy z Instytutem Polskim

Här kan du läsa|
Tu przeczytasz:
     
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 2 / 2009
Innehåll | Spis treści

Mellan Lublin och Lissabon | Miedzy Lublinem a Lizbona | Zbigniew Bidakowski

Warszawabo i Stockholm - dikter | Warszawianka w Sztokholmie - wiersze | Katarzyna Suchcicka

Att överleva i musiken | Przezyc w muzyce | Elzbieta Szwejkowska-Olsson

Marika Stiernstedt och hennes band till Polen | Marika Stiernstedt i jej zwiazki z Polska | Arnold Klonczynski

Mannen som lurade ödet |Czlowiek, który oszukal los | Jozef Baran

Bogislav Erik och hans vapen | Boguslaw Eryk i jego herb | Zbigniew Bidakowski

Vardag & kulturevenemang | Zycie codzienne i artystyczne

Nanas krönika | Nanafelieton | Nana Håkansson

Här kan du läsa|
Tu przeczytasz:
     
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 1 / 2009
Innehåll | Spis treści

Inte bara film – Magda Sendecka samtalar med Leo Kantor om festivalen Människan i Världen
Nie tylko ekran – z Leo Kantorem o festiwalu Czlowiek w Swiecie rozmawia Magda Sendecka

Svenskarnas fred | Pokój Szwedów | Zbigniew Bidakowski

Att återkalla minnen 2008 | Przywracanie Pamieci 2008 | Adam Daniel Rotfeld

Arbetet med böcker är exalterande samtal med Bogdan Szymanik – förlagets Bosz grundare och chef
Praca nad ksiazka podnieca rozmowa z Bogdanem Szymanikiem, zalozycielem i szefem wydawnictwa Bosz

En okänd Polonicasamling från Skoklosters slott | Nieznana Kolekcja poloników z zamku Skokloster | Ewa Teodorowicz-Hellman, Elisabeth Westin Berg

Vardag & kulturevenemang bl a Ferdy-TUR-ke, Kalla kårar med Witold, Anteckningar från en liten fiat
Zycie codzienne i artystyczne m in Ferdy-TUR-ke i Zimne dreszcze z Witoldem w Turteatern

Nanas krönika | Nanafelieton | Nana Håkansson

Här kan du läsa|
Tu przeczytasz: