TIDSKRIFTEN FÖR KULTUR OCH INFORMATION
KWARTALNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY
 
 

Suecia Polonia
Nr 4 / 2015
Innehåll | Spis treści

Jag går inte med på några generaliseringar | samtal med Anna Janko
Nie zgadzam sie na zadne uogólnienia | rozmowa z Anna Janko

Kantor på trettioåtta uppslagsord | Kantor w trzydziestu ośmiu haslach | Kompendium del 2 Mila Zaydel

Den flyktiga moderniteten | Plynna wspólczesność | Lech Dzierzanowski

Gniezno – Poznań – Kalisz, Varifrån kommer Polen? | Samtal med professor Wladyslaw Duczko
Gniezno – Poznań – Kalisz, Skąd sie wzięła Polska? | rozmowa z prof. Władyslawem Duczką

Warszawasvenskarna | Szwedzi w Warszawie | Arthur Sehn

Egomet mihi ignosco | Michal Axel Piotrowski i TurteaternLÄS HÄR (PDF) | TU PRZECZYTASZ (PDF)

     
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 3 / 2015
Innehåll | Spis treści

Var i salen hör man bäst? | W którym miejscu najlepiej slychać? | Lech Dzierzanowski

Filmer och verklighet | Filmy i rzeczywistość | Ludomir Garczynski-Gąssowski

Kantor på trettioåtta uppslagsord | Kantor w trzydziestu ośmiu hasłach | Kompendium Mila Zaydel

Pacifismens bibel | Biblia pacyfizmu | Zbigniew Bidakowski

Gniezno – Poznań – Kalisz, Varifrån kommer Polen? | Samtal med professor Wladyslaw Duczko
Gniezno – Poznań– Kalisz, Skąd sie wzięła Polska? | rozmowa z prof. Władyslawem Duczką

Sjungen poesi i bokhandeln | Poezja śpiewana w księgarni | Basia LamkiewiczLÄS HÄR (PDF) | TU PRZECZYTASZ (PDF)

     
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 2 / 2015
Innehåll | Spis treści

Metapontum | Powrót do Metapontum | Kaska Krosny

Perejaslav – Hadjatj – Bryssel | Perejasław – Hadziacz – Bruksela | Andrzej Saramonowicz

Priset för att vara självständig eller Roman Maciejewskis liv och skapande | Cena niezaleznosci czyli o życiu i twórczosci Romana Maciejewskiego | Lech Dzierzanowski

Polen, Sverige, Ukraina. Poltavatriangeln | Polska, Szwecja, Ukraina. Trójkat połtawski | Ludomir Garczynski-Gąssowski

Polska musikminnen i Sverige – fyra polska kröningsdanser för Sigismund III Vasas hovkapell | Polonika muzyczne w Szwecji – cztery tańce polskie kapeli dworskiej Zygmunta III Wazy | Ewa Teodorowicz-Hellman

Sjömanshattens svarta band | Wstążki marynarskie | Włodzimierz Paźniewski

De polska judarnas historia är historien om mitt land! | Marta Prochwicz dekoreras med Förtjänstkorset
Historia Żydów polskich, to historia mojego kraju! | Marta Prochwicz odznaczona Złotym Krzyżem Zaslugi


LÄS HÄR (PDF) | TU PRZECZYTASZ (PDF)

     
 
     
 

Suecia Polonia
Nr 1 / 2015
Innehåll | Spis treści

Dagens krig: desamma men inte likadana | Dzisiejsze wojny: te same, ale nie takie same | Adam Daniel Rotfeld

Det var Stalin som vann andra världskriget | Drugą wojnę światową wygrał Stalin | intervju med A. Beevor

Lovtal till Tomas Tranströmer | Laudacja na cześć Tomasa Tranströmera | Magdalena Wasilewska-Chmura

Passande dikter av Tomas Tranströmer | Odpowiednie wiersze Tomasa Tranströmera

Ett farväl till Tomas Tranströmer | Pożegnanie Tomasa Tranströmera | Leonard Neuger

En mindre passande poet | ett samtal med Monica och Tomas Tranströmer från 2006 |
Mniej odpowiedni poeta | rozmowa z Monicą i Tomasem Tranströmerami z 2006

Till Tomas Tranströmer | Tomasowi Tranströmerowi | Kaj Svensson

Ett farväl till Michal Haykowski | Pożegnanie Michala Haykowskiego | Wacław Gudowski


LÄS HÄR (PDF) | TU PRZECZYTASZ (PDF)

     
 
     
     
 
TIDSKRIFTEN FÖR KULTUR OCH INFORMATION
KWARTALNIK INFORMACYJNO-KULTURALNY